Voordelen voor letselschadeslachtoffers

Slachtoffers in een letselschadezaak willen vaak hetzelfde: hulp bij het vele papierwerk, snelle en adequate bevoorschotting, en steun bij het weer oppakken van hun leven. Door te werken met LetselDossierOnline maakt u een professionele efficiencyslag en verkort u hun juridische traject aanzienlijk.

 

Transparant en overzichtelijk

LetselDossierOnline vergroot de transparantie in een schadezaak. Slachtoffers hebben altijd overzicht, kunnen stukken altijd terugzoeken en weten daardoor precies waar ze aan toe zijn.

 

Meer actieve betrokkenheid

Cliënten kunnen zelf hun schadestaat inrichten. Hierdoor neemt hun betrokkenheid toe. Ook hun zelfvertrouwen wordt hierdoor gesterkt, waardoor het oppakken van hun leven minder problematisch wordt.

 

Betere bescherming privacy

In overleg met de behandelaar wordt maatwerkautorisatie verleent. Zo krijgen medisch adviseurs, als het slachtoffer dat wil, alleen digitaal de medische informatie te zien. Printen is binnen LetselDossierOnline onmogelijk gemaakt zodat het medisch dossier niet overal terechtkomt.

 

Verbeterde bevoorschotting

Alle functionaliteit van LetselDossierOnline is erop gericht het traject te vereenvoudigen en te verkorten. In de praktijk leidt dat tot meer inzicht voor alle partijen en daarmee tot een adequatere bevoorschotting.

 

Automatische renteberekening

LetselDossierOnline berekent automatisch de verschuldigde rente over de schade die wordt geleden en het tijdstip van de vergoeding door de verzekeraar. De verwachting is dat slachtoffers hierdoor beter financieel gecompenseerd worden.

Geïnteresseerd?

Vraag de aantrekkelijke staffelkortingen op en meld u aan voor een gratis proeflicentie van LetselDossierOnline.