Voordelen van de online Schadestaat

Verzamelen en bijhouden van alle schadeposten, facturen en (deel)betalingen zijn tijdrovende werkzaamheden in elke letselschadezaak. De online Schadestaat van LetselDossierOnline biedt tal van slimme functionaliteiten en is daarmee het kloppend hart van de applicatie.

 

Minder administratie

De hoge automatiseringsgraad van de Schadestaat vereenvoudigt veelvoorkomende administratieve handelingen. En omdat alle partijen toegang kunnen krijgen tot de Schadestaat is er minder telefoon-, mail- en postverkeer tussen die partijen.

 

Meer transparantie en professionaliteit

Vergroting van de transparantie is een belangrijke doelstelling van alle professionele partijen die bij letselschadezaken betrokken zijn. LetselDossierOnline maximaliseert die transparantie. De optimalisering van uw dienstverlening verhoogt bovendien uw professionaliteit.

 

Betere privacybescherming

Met LetselDossierOnline bent u beter in staat de voorschriften en richtlijnen uit de Wet op Bescherming Persoonsgegevens na te leven. Dit wordt met name op het punt van het medisch dossier steeds belangrijker.

 

Lagere transactiekosten per zaak

De automatisering van LetselDossierOnline minimaliseert de administratieve en controlerende handelingen. Bovendien: alle partijen kunnen individueel actie ondernemen waardoor de totale doorlooptijd van een zaak afneemt.

 

Verminderde schadelast

Zeer belangrijk voor alle partijen: de efficiency van LetselDossierOnline leidt tot snellere betaling bij verzekeraars. Slachtoffers kunnen zich daardoor meer focussen op herstel wat de schadelast aanzienlijk vermindert.

Geïnteresseerd?

Vraag de aantrekkelijke staffelkortingen op en meld u aan voor een gratis proeflicentie van LetselDossierOnline.